Jest to okolica bogata w wiele ciekawych miejsc o bogatej historii i kulturze. Szczególnym bogactwem jest tu przyroda i urocze krajobrazy, zwłaszcza w jej północnej części, gdzie wznoszą się zalesione, najwyższe i jednocześnie najbardziej oryginalne partie Pogórza Dynowskiego. Walory i osobliwości przyrodnicze, historyczne oraz turystyczne, ich różnorodność i bogactwo pozwalają sprostać wszelkim gustom i oczekiwaniom odwiedzających. Większa część gminy znajduje się w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Znajdują się tutaj ścieżki przyrodnicze, które mają funkcje turystyczno-edukacyjną

Zobacz ścieżki turystyczne

Zobacz atrakcje, jakie oferujemy.

 Copyright © 2024  Rights Reserved.